Toezicht herstel Landgoed De Colckhof

colckhof - WBG AdviesOm buitenplaats van Landgoed De Colckhof bij Heino de komende jaren op te knappen, heeft Natuurmonumenten dit herinrichtingsproject opgestart. Doel van het herstelproject is het behoud van de waardevolle cultuurhistorie en natuurwaarden van Landgoed De Colckhof.

Hierbij worden enkele oude eikenlanen vervangen en worden de dichtgegroeide paden hersteld. Het vervangen van deze lanen is een noodzaak om de openbare veiligheid te kunnen waarborgen. Veel van deze bomen zijn inmiddels aan het einde van hun leven gekomen en beginnen gevaarlijk af te takelen. Waar mogelijk en gewenst worden nieuwe lanen, fruitbomen, heesters en meidoornhagen aangeplant.

Wij zijn gevraagd door de directievoerende partij Oranjewoud om toezicht te houden op de dagelijkse gang van zaken in het project. Hiermee zorgen wij voor een correcte uitvoering van het bestek en een zo vloeiend mogelijk verloop van de werkzaamheden.