Boominventarisatie

Boominventarisatie - WBG Advies

Waarom boominventarisatie?

Inventarisatie van het plangebied is een belangrijke stap in de voorbereiding op projecten. Wij verzorgen voor diverse projecten de (boom)inventarisaties. Hierbij brengen wij bomen, groen, straatmeubilair of verhardingen in beeld. De verzamelde gegevens dienen als een uitgangspunt voor bijvoorbeeld een beheerplan of een (groei)bestek. Het wordt zo inzichtelijk waar knelpunten liggen of waar deze in de (nabije) toekomst zijn te verwachten.

Geovisia 5 Software

Bij deze inventarisaties maken wij gebruik van de software Geovisia. Geovisia is geschikt voor het inventariseren van alle mogelijke facetten in de buitenruimte. Het is veelzijdig en gebruikersvriendelijk. Indien u wenst, kunnen we echter ook met uw eigen software een inventarisatie van uw bomenbestand maken. Wij hebben een ruime ervaring met diverse systemen.

Hoe gaat een boominventarisatie in zijn werk?

Bij de inventarisatie van een bomenbestand leggen wij een aantal basisgegevens vast. Enkele voorbeelden hiervan zijn: het aantal bomen, de soort boom, de ouderdom en onderhoudsstaat van de bomen. Naar wens breiden wij de boominventarisatie met projectspecifieke gegevens uit. Zo kan men bij monumentale bomen denken aan een selectie op criteria als monumentaal, cultuurhistorisch of beeldbepalend. Onze ervaren en erkende inspecteurs (European Tree Technicians) beschikken over een uitgebreide kennis om de informatie voor u in kaart te brengen.

Ook bij openbaar groen als heesters, bosplantsoen of gazons is een helder beeld van de hoeveelheid en de kwaliteit onmisbaar. Ook deze hebben immers niet het eeuwige leven. Door conditieafname of uitval lopen de beheerskosten aanzienlijk op. Bij deze inventarisatie kan men denken aan een selectie op bijvoorbeeld de functionaliteit of de technische staat van beplanting. Door een goed beeld van de staat van uw buitenruimte te hebben wordt het beheer efficiënter gevoerd.

Neem contact op

Voor het uitvoeren van een professionele boominventarisatie maakt u een afspraak met één van onze gecertificeerde boomtechnisch adviseurs (European Tree Technicians).