Bomen Effect Analyse (BEA)

Bomen Effect Analyse BEA - WBG Advies707Een Bomen Effect Analyse (BEA) voorkomt problemen rondom vaak beeldbepalende bomen tijdens bouwwerkzaamheden. Meer dan eens komt men hier in een te laat stadium achter. Dit kan niet alleen leiden tot aanzienlijke vertraging in de bouw, maar ook schade aan bomen. In het ergste geval overleven bomen ondanks alle geïnvesteerde kosten de werkzaamheden niet. Deze problemen zijn vaak te voorzien en, belangrijker nog, te voorkomen door middel van een Bomen Effect Analyse (BEA) door één van onze erkende boomtechnisch adviseurs (European Tree Technicians).

Wat is een Bomen Effect Analyse?

Het is een uniforme beoordeling om alle (negatieve) effecten van een (bouw)project rondom bomen in kaart te brengen. Met de uitkomst van het onderzoek door een boomtechnisch adviseur krijgt u een reëel antwoord op de vraag of een boom in de geplande situatie al dan niet duurzaam behouden kan blijven. Daarnaast krijgt u advies over de toe te passen boombeschermingsmaatregelen om behoud van de boom te kunnen waarborgen.

De volgende aspecten maken onderdeel uit van de Bomen Effect Analyse :

  • Conditie en kwaliteit van de bomen;
  • Toekomstverwachting van de bomen in bestaande en toekomstige situatie;
  • Verwachte problemen bij bouwplannen in relatie tot de bomen;
  • Advies over te nemen boombeschermingsmaatregelen.

Profiteer van de voordelen van een Bomen Effect Analyse

Met deze gestandaardiseerde en objectieve beoordeling kunt u dus aantonen dat u degelijk onderzoek heeft uitgevoerd naar de mogelijkheden van boombehoud. Veelal voorkomt u hiermee een discussie over een te eenzijdig deskundig advies. 

Wij hebben een ruime ervaring met het maken van Bomen Effect Analyses. Onze opdrachtgevers zijn onder andere gemeentes, ingenieursbureaus en projectontwikkelaars.

Neem contact op

Voor het uitvoeren van een professionele Bomen Effect Analyse maakt u een afspraak met één van onze gecertificeerde boomtechnisch adviseurs (European Tree Technicians).

INFORMATIE BOMEN EFFECT ANALYSE – BEA – DOWNLOAD PDF