Boomziekten en aantastingen bij bomen

boomziekten en aantastingen - WBG Advies
Boomziekten en aantastingen zorgen er regelmatig voor dat er bomen sneuvelen. Als een boom door een boomziekte wordt aangetast, zorgt dat voor veel onrust. Een boom met een aantasting hoeft niet per definitie direct verwijderd te worden. Niet alle aantastingen en boomziekten zijn namelijk even agressief of gevaarlijk voor een boom. En dus ook niet voor de leefomgeving.

Behoud van uw boom

Boombeheerders willen hun bomen niet kwijtraken zolang deze nog veilig behouden kan blijven. Begrijpelijk omdat vooral oudere bomen het straatbeeld bepalen. Daarnaast hebben deze bomen ook de nodige investering gevraagd om tot hun huidige formaat uit te groeien. Om een goed onderbouwde keuze te kunnen maken over het al dan niet verwijderen van een boom is de nodige kennis van boomziekten en aantastingen vereist. Door gericht boomonderzoek en periodieke monitoring kan een boom soms veel langer veilig behouden blijven dan voorheen gedacht werd.

Specialisten op het gebied van boomziekten en aantastingen

Wij hebben ons gespecialiseerd in boomonderzoek, monitoring en het beheer van boomziekten en aantastingen in met name het stedelijk gebied. De ervaring leert ons dat wij een aantoonbare bijdrage leveren aan het behoud van bomen. Natuurlijk geldt hier ook dat voorkomen beter is dan genezen. Maar wanneer wij door boomonderzoek de boomziekte of aantasting in het beginstadium signaleren, kunnen wij de levensduur van de boom aanzienlijk verlengen.

Regelmatig komen wij in actie bij de volgende boomziekten en aantastingen:

  • zwamaantasting als honingzwam, tonderzwam en reuzenzwam;
  • kastanjebloedingsziekte;
  • massaria;
  • essensterfte.

Neem contact op

Voor een boomonderzoek op maat maakt u een afspraak met één van onze gecertificeerde boomtechnisch adviseurs (European Tree Technicians).