Boomveiligheid – Visual Tree Assessment (VTA)

boomveiligheid VTA - WBG Advies
Boomveiligheid valt conform het Nederlands recht onder de verantwoording van de boomeigenaar. U bent dus verantwoordelijk voor de staat waarin uw bomen verkeren. Wanneer een boom takken verliest of omvalt, en er zo schade ontstaat aan zaken of personen, kunt u daarvoor aansprakelijk gesteld worden. De boomeigenaar heeft immers een algemene zorgplicht. Die zorgplicht houdt in dat u als boomeigenaar er voor moet zorgen dat uw bomen geen gevaar opleveren voor de omgeving. Dat kunt u doen door de boom periodiek te laten onderhouden en controleren. Zo kunnen risico’s tijdig worden gesignaleerd en kunnen schades voorkomen worden.

Boomveiligheidscontrole (Visual Tree Assessment, VTA)

Bij een boomveiligheidscontrole (Visual Tree Assessment, VTA), wordt een boom gecontroleerd op zichtbare afwijkingen, zowel mechanisch als biologisch. Deze afwijkingen kunnen een indicatie zijn voor bijvoorbeeld breuk of stabiliteitsproblemen en zodoende veiligheidsrisico’s veroorzaken. Aan de buitenkant is vaak al veel aan de boom af te lezen en kan er een gedegen risicoinschatting gemaakt worden.

Enkele aandachtspunten binnen de boomveiligheidscontrole zijn:

  • zwammen;
  • aantastingen;
  • takaanhechting;
  • mechanische defecten;
  • holten en spechtengaten.

Profiteer van de voordelen van een boomveiligheidscontrole

Op basis van deze Visual Tree Assessment maken wij een schriftelijke rapportage, inclusief de aan te bevelen benodigde maatregelen. Met dit rapport kunt u aantonen dat u aan uw zorgplicht voldaan heeft.

Wanneer er geen symptomen zijn gevonden die aanleiding geven tot twijfel over veiligheid, dan mag worden aangenomen dat de boom veilig is. Let wel: 100 % veiligheid kan nooit gegarandeerd worden. Een boom is immers een levend organisme en reageert niet altijd voorspelbaar.

Wij werken uitsluitend met ervaren en gecertificeerde specialisten (European Tree Technicians) om deze boomveiligheidscontroles uit te voeren. Zo bent u er verzekerd van dat uw bomen op een correcte en uniforme manier zijn gecontroleerd.

Neem contact op

Voor het uitvoeren van een gedegen boomveiligheidscontrole maakt u een afspraak met één van onze gecertificeerde boomtechnisch adviseurs (European Tree Technicians).

INFORMATIE BOOMVEILIGHEID – VTA – DOWNLOAD PDF