Boomonderzoek

Boomonderzoek - WBG Advies
Hoe is het met de veiligheid van uw bomen gesteld? Heeft u zieke bomen in uw bomenbestand? Voor antwoord op deze en andere vragen met betrekking tot boomonderzoek kunt u bij ons terecht.

Boomonderzoek op maat

Wij hebben een ruime ervaring met de meest uiteenlopende vraagstukken rondom bomen en groenvoorziening. Na een eerste gesprek met u brengt onze boomtechnisch adviseur (European Tree Technician) in kaart welke informatie u wenst en uiteraard met welk doel u een boomonderzoek nodig heeft. Daarna zal onze boomtechnisch adviseur een onderzoek op maat verrichten. De uitkomsten van dit boomonderzoek worden in een helder en goed onderbouwd advies aangeleverd.

Uitvoering van het boomonderzoek

Na het geven van dit advies kunnen wij er tevens voor zorgen dat de uitvoering conform het door onze boomtechnisch adviseur geschreven rapport wordt uitgevoerd. Zo bent u ervan verzekerd dat het advies op gedegen wijze wordt nageleefd. De kans op fouten is dan nihil.

Voorbeelden van boomonderzoeken

Voorbeelden van onderzoeken die de boomtechnisch adviseurs voor u kunnen doen:

  • boomveiligheid (VTA);
  • bomen effect analyse (BEA);
  • boominventarisatie;
  • zwamaantastingen;
  • boomstabiliteit;
  • windworp;
  • stambreuk;
  • wortelrot;
  • wortelschade;
  • groeiplaatsonderzoek;
  • nader onderzoek bij (mogelijke) ziekten en aantastingen.

Onze opdrachtgevers zijn onder andere gemeentes, ingenieursbureaus, projectontwikkelaars, bedrijven en particulieren.

Neem contact op

Voor een boomonderzoek op maat maakt u een afspraak met één van onze gecertificeerde boomtechnisch adviseurs (European Tree Technicians).