Toezicht en directievoering

Toezicht en directievoering - WBG Advies
Ondanks dat een bestek zorgvuldig opgesteld is, lopen bomen en beplantingen bij bouwwerkzaamheden regelmatig grote en onnodige schade op. Dat is eenvoudig te voorkomen door een bomenwacht toezicht te laten houden op de uitvoering van het bouwproject.

Wat houdt toezicht als Bomenwacht in?

Als bomenwacht controleren wij de uitvoering van het project en handelen wij daar waar het bestek niet in voorziet. Wij verzorgen eveneens de communicatie tussen alle betrokken partijen. Eventuele knelpunten worden door ons vroegtijdig gesignaleerd. Wij ondernemen direct actie om de problemen in overleg met de betrokkenen op te lossen. Zo komt de voortgang van het project niet in gevaar.

Directievoering uitbesteden kan ook

Op verzoek nemen wij de directievoering van u over. Wij zorgen dan voor de algehele coördinatie van belangen van betrokken partijen. Het verloop van het project, alsmede de kosten en de kwaliteit van het geleverde werk wordt door ons bewaakt. Vanzelfsprekend wordt alles vastgelegd in een logboek en rapportages.

Neem contact op

Voor het inschakelen van een bomenwacht en het uitbesteden van directievoering maakt u een afspraak met één van onze gecertificeerde boomtechnisch adviseurs (European Tree Technicians). Zij zijn goed bekend met de RAW systematiek en UAV regelgeving.