Schouw/beeldmonitoring flora gemeente Alkmaar

flora alkmaar - WBG AdviesGemeente Alkmaar is reeds enkele jaren intensief bezig met het ecologisch beheer van de openbare ruimten. Om een tussenbalans op te maken en inzicht te verkrijgen in de vorderingen is als pilot een schouw/beeldmonitoring uitgevoerd. Hierbij zijn honderd locaties bezocht en beoordeeld op de intensiteit van aanwezige soorten flora.