Inventarisatie monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

vta haarlemmermeer - WBG AdviesDe gemeente Haarlemmermeer heeft ruim zeshonderd monumentale of waardevolle bomen in haar gemeente. Dit betreft zowel bomen van de gemeente zelf als bomen van particulieren. Om deze lijst actueel te houden en de bomen van de juiste verzorging te voorzien, hebben wij dit bomenbestand opnieuw beoordeeld op status en staat van onderhoud.

Voor het maken van een inventarisatie werken wij met Geovisia software waarbij elke boom een eigen paspoort meekrijgt met daarin de eigenschappen en locatie van de boom.

Hierbij is tevens een VTA controle (Visual Tree Assesment) uiitgevoerd. De uitkomst van deze VTA is een duidelijk overzicht van alle gebreken van de bomen, met de daarbij behorende onderhoudsmaatregelen zoals snoei, nader onderzoek en verankering van de kroon.