Inventarisatie en ramingen van Jachthuis St. Hubertus en omgeving

Jachthuis st hubertus - WBG AdviesHet Jachthuis St. Hubertus en zijn directe omgeving is een ontwerp van architect Berlage. Door de jaren heen zijn echter veel originele delen uit het ontwerp verloren gegaan. Inmiddels zijn de eerste stappen genomen om in de komende jaren alles in de oorspronkelijke staat terug te brengen.

Voor de herinrichting van de omgeving van het jachthuis hebben we diverse inventarisaties en boomonderzoeken verricht en ramingen opgesteld in opdracht van ingenieursbureau Oranjewoud. Hierbij zijn paden, wegen, straatmeubilair, beschoeiing en beplantingen duidelijk in beeld gebracht en op technische staat beoordeeld. Aan de hand van deze gegevens wordt een bestek opgesteld voor de aanbesteding van het werk.